De Bornwaterschool

 

De Bornwaterschool is een openbare school. We zijn gevestigd in Bloemendaal en zijn één van de dertig scholen die vallen onder het bestuur van WijWijzer.

Toen en nu

 

Op 2 september 1935 opent de Bornwaterschool haar deuren voor openbaar onderwijs voor alle kinderen uit Bloemendaal en omgeving. Het zakelijk-expressionistische gebouw met stalen ramen is vernoemd naar de toenmalige wethouder van onderwijs dr. Bornwater. De moderne uitstraling van het gebouw en het openbare karakter van de school zorgen ervoor dat de Bornwater al snel bekend komt te staan als een fijne school. 

Enkele jaren na de opening begint de Tweede Wereldoorlog. Bij de verdediging van ons land, in de meidagen van 1940, sneuvelt op de Grebbelinie dhr J.K. Veurman, een van de onderwijzers aan de Bornwater. Ter nagedachtenis wordt er een gedenkplaat in de hal van de school geplaatst. De Duitse bezetters nemen de school in beslag en de leerlingen krijgen vanaf dat moment les vanuit het oude PEN gebouw. Tot de winter van 1944, als er door brandstoftekort besloten wordt het onderwijs in de regio te staken. 

Na de oorlog stijgt het leerlingenaantal hard, niet alleen leerlingen uit Bloemendaal melden zich, maar ook uit de omliggende gemeentes. Daarnaast worden kinderen uit Nederlands-Indië opgevangen. In de jaren ‘50 en ‘60 waren klassen van boven de 50 leerlingen niet ongewoon. Daarentegen loopt het aantal leerlingen in de jaren ‘70 en ‘80 behoorlijk terug, waardoor de school overgaat op combinatiegroepen. In de jaren ‘90 opent de school een dependance: de Prisma-school, speciaal gericht op kinderen uit het asielzoekerscentrum dat in Bloemendaal is gevestigd. 

Vandaag de dag is het leerlingenaantal groeiende. Het gebouw, met inmiddels monumentale waarde, doet nog denken aan tijden van weleer. Maar wat betreft het onderwijs, investeren we in digitalisering, diversiteit en duurzaamheid. Hiermee creëren we de weg naar een toekomstbestendige school, waarin talent beweegt!

 

Typisch Bornwater:

 

Openbaar onderwijs met aandacht voor traditionele feesten en vieringen 

Groot schoolplein en ruime, groene schooltuin dus veel ruimte voor speelplezier


Kwalitatief goed onderwijs en hoge scores op de Eindtoets

Danslessen, filmprojecten en 'Op de planken'

Leerlingenraad zodat kinderen kunnen meebeslissen over zaken op school

Thematisch werken bij de taal en taalzaakvakken

Voor iedere leerling is een eigen Chromebook beschikbaarVerkeerslessen op het plein, theorie en praktijkexamen

Avondvierdaagse door de duinen en langs het strand

Samenwerking met kinderopvang Op Stoom; peuterspeelzaal tussen- en naschoolse opvang.
Plusaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in onze eigen Levelwerk klas

Grote aandacht voor de individuele leerling en leerbehoeftes door de kleinschaligheid van de school

Geen gemeentelijk plaatsingsbeleid

Engels vanaf de onderbouw en Frans in de bovenbouw

Aandacht voor duurzaamheid: 'Born for the future' project