De Ouderraad
 

 

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders en leerkrachten die activiteiten organiseren of het team daar bij helpen en ondersteunen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de thematische aankleding van school, de intocht van Sinterklaas, de kerstborrel tijdens het kerstdiner en de binnenkomst van de Avondvierdaagse.

De ouderraad kent een voorzitter, een penningmeester en een aantal leden. Ten behoeve van het overleg met het team zijn naast de ouders ook twee leerkrachten vertegenwoordigd in de ouderraad. Momenteel bestaat de ouderraad uit:

Sharon Koopman (voorzitter)
Damian van der Bijl (penningmeester)
Annetje Suorsa 
Susanne Huibers
Barbara Oosterhof
Jessica de Ridder

Laura Umans (onderwijsassistent/ OpStoom medewerker)
Janke Kersma (leerkracht groep 1/2)
Rutger Visser (leerkracht groep 4/directie)

Om de verschillende activiteiten te bekostigen, vraagt de OR alle ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar om een vrijwillige ouderbijdrage per leerling. Deze bijdrage wordt uitsluitend besteed aan activiteiten die de OR voor de leerlingen organiseert of waarvoor de OR geld reserveert (bijvoorbeeld voor het lustrum). De OR beheert dit geld en is verantwoordelijk voor deze inkomsten. De OR bepaalt per evenement wat hun bijdrage hiervoor is en zij ziet erop toe dat de kosten binnen het gestelde budget blijven.

Voor informatie over de vrijwillige ouderbijdrage verwijzen we u naar de schoolgids.

Wilt u in contact komen met de ouderraad, spreek dan een van de ouders of leerkrachten aan. U kunt ook mailen naar or@bornwaterschool.nl.