Rondleiding

Ja, ik wil graag
kennismaken

Graag verwelkomen wij u en uw kind op de Bornwaterschool. Voor meer informatie of een afspraak voor een rondleiding, kunt u onderstaand formulier invullen.

  • *
  • *
  • *

De Bornwaterschool staat voor…

 

Diversiteit
De Bornwaterschool is van oudsher de openbare school van Bloemendaal en daar zijn we trots op. Iedereen is altijd welkom geweest bij ons, ongeacht geloof, afkomst of overtuiging. Diversiteit is een belangrijk thema in burgerschapsvorming en is onderdeel van onze identiteit.

Kwaliteit
Als school bieden wij een zo breed mogelijk aanbod aan onderwijsactiviteiten, waarbij niet alleen de cognitieve maar ook de sociaal-emotionele, de sportieve en creatieve ontwikkeling van de kinderen centraal staat. Doel is om alle talenten die kinderen hebben aan te spreken en te laten ontwikkelen. Zo motiveren we kinderen om te leren en hun eigen kwaliteiten te ontdekken. Een sterke zorgstructuur ondersteunt dit proces. Als school scoren we al een aantal jaar hoog op de eindtoets in groep 8.

Kleinschaligheid
De Bornwaterschool is met 170-180 leerlingen een kleine school. Het grote voordeel daarvan is dat we alle leerlingen persoonlijk kennen. Dit zorgt voor een gevoel van geborgenheid bij de kinderen en stimuleert een veilig leerklimaat op school. We hebben oog voor de individuele leerling en zijn/haar onderwijsbehoeftes. Daarnaast biedt de kleinschaligheid de mogelijkheid om groepsdoorbroken te werken, de onderbouwgroepen hebben een maatje in groep 7 en 8 die hen bijvoorbeeld helpt met lezen of werken in de schooltuin. 

Duurzaamheid
Een aantal jaar geleden hebben we als school ingezet op meer bewustwording rondom het thema duurzaamheid. Onder het motto ‘Born for the future’, hebben we een moestuin aangelegd, 'warme truiendag' afgesproken, plastic gerecycled, bomen aangeplant in de schooltuin en een Dopper voor iedere leerling verzorgd. Momenteel richten we ons op het verder 'vergroenen' van het schoolplein en het realiseren van een buitenlokaal. We maken zo de groene tuin en het grote plein onderdeel van ons onderwijs. 

Verbondenheid
Door de verbinding aan te gaan met instanties in het dorp Bloemendaal en de stad Haarlem en de hulp en expertise van ouders in te zetten maken we de school sterker. Samen met kinderopvangorganisatie OpStoom zijn we op weg een integraal kindcentrum (IKC) te vormen. We bieden een peuteropvang, logopedie en fysiotherapie, remedial teaching, tussen- en naschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten die aansluiten bij het onderwijsaanbod en de belevingswereld van kinderen.

Bekijk ons nieuwsarchief
15 november 2022
Nieuwsbrief duurzaamheidscommissie november 2022

Lees verder
24 oktober 2022
Nieuwsbrief oktober 2022

Lees verder
24 oktober 2022
Nieuwsbrief juli 2022

Lees verder
Bekijk onze schoolgids hier!