Op de Bornwaterschool willen we voor elk kind onderwijs op niveau bieden. Dit geldt dus ook voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. In de plusklas komen kinderen uit verschillende groepen met verschillende onderwijsbehoeften samen om een uur per week verdiepende en verrijkende materialen te gebruiken uit de Levelwerk boxen. Deze opdrachten nemen de leerlingen mee terug naar hun eigen groep en werken daar gedurende de week aan.