Jaarlijks wordt er door de leerlingen van groep 5 t/m 8 een leerlingenraad gekozen. De verkiezingen maken onderdeel uit van het project 'Raadslid in de klas', waarbij de kinderen ervaring opdoen met verschillende democratische principes. De gekozen leerlingen vertegenwoordigen alle kinderen van onze school. De leerlingenraad denkt mee met verschillende zaken die betrekking hebben op de school en de omgeving van de school. In een maandelijks overleg met de directie komt onder andere aan bod hoe we omgaan met het verduurzamen van het gebouw en het vergroenen van het plein, maar bijvoorbeeld ook welke leuke projecten we kunnen doen op het gebied van cultuur of welke boeken een verrijking zouden zijn van de schoolbibliotheek.