Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten.
De raad heeft wettelijk vastgelegde bevoegdheden en dient vooral als platform voor het peilen van de meningen over huidig en nieuw beleid. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De raad bestaat uit 4 leden.

In de statuten staat precies aangegeven op welke gebieden de geledingen apart of de raad als geheel advies- of instemmingsrecht hebben.

Op de openbare vergaderingen kunnen alle schoolzaken besproken worden. Alleen in bijzondere gevallen wordt een besloten vergadering belegd. De vergaderingen worden op school gehouden en de notulen zijn ter inzage op de MR pagina op deze website.

Aarzel niet om contact op te nemen met een van de MR-leden, indien u een vraag, suggestie, wens, klacht of probleem heeft met betrekking tot onze school! Dit kan natuurlijk in persoon, maar ook via ons emailadres mr@bornwaterschool.nl.

NaamDatumBestandsgrootte