Geschiedenis

De geschiedenis van de Bornwaterschool begint in 1932. De gemeenteraad van Bloemendaal besloot in dat jaar tot het samenvoegen van de Openbare lagere school B aan de Vijverweg en de Openbare lagere school C aan de Genestetweg te Bloemendaal, en tot het bouwen van een nieuwe school aan de Ign. Bispincklaan. Dit in verband met plaatsgebrek van de toenmalige ULO-school, later de MULO en nu de V.M.B.O.-t-Hartenlustschool aan de Vijverweg.
De nieuw te bouwen school zou de Bornwaterschool gaan heten, naar de toenmalige wethouder van onderwijs, tevens huisarts. Begin september 1935 was het gebouw klaar, en begon de school met als „Hoofd der School‟ de heer Klein Poelhuis. Al snel verwierf „de Bornwater‟ de reputatie van een fijne school in een mooi modern gebouw. De school raakte in de wijde omtrek bekend. Behalve leerlingen uit Bloemendaal en Overveen, kwamen er leerlingen uit Haarlem, Santpoort, Driehuis en Velsen.

Net als vrijwel alle scholen in de regio, had ook de Bornwaterschool het in de jaren 1940-1945 erg moeilijk. In deze oorlogsjaren moesten de leerlingen van de school zes à zeven keer elders worden ondergebracht, o.a. in het oude PEN-gebouw, in het St. Jozefgesticht aan de Dennenweg, en in de Bos en Duinschool aan de Zomerzorglaan. Brandstofschaarste maakte in de periode oktober 1944- april 1945 een einde aan vrijwel al het onderwijs in de gemeente. Na de oorlog zag de school er tengevolge van de vele bezettingen door zowel Nederlandse als Duitse militairen verschrikkelijk uit. Gaandeweg verbeterde de toestand.

Tijdens de gedwongen evacuaties was het aantal leerlingen flink gestegen. Klassen van 52 tot 56 leerlingen waren geen uitzondering. De IJmuidense bevolking was voor een groot gedeelte ondergebracht in de gemeente Bloemendaal. In de jaren 1946-1947 werden uit Indië geëvacueerde kinderen over de verschillende scholen in Bloemendaal verdeeld, waaronder ook de Bornwaterschool.

In de jaren ‟50 en ‟60 floreerde de school. Naast het feit dat de school een eigen gymnastieklokaal kreeg, werd er een handenarbeidlokaal ingericht en werden alle oude schoolbanken vervangen. In de jaren „70 en ‟80 beleefde de school onzekere tijden: het leerlingenaantal halveerde. Dubbele klassen werden enkele klassen of combinatieklassen.

In 1985 vierde de school haar 50-jarig jubileum met een grootse reünie. Vele oud-leerlingen keerden voor een dag weer terug naar hun oude lagere school die in dat jaar – invoering van de Wet op het Basisonderwijs – was samengevoegd met de kleuterschool tot een basisschool voor leerlingen vanaf 4 jaar.

In de jaren ‟90 kreeg de Bornwaterschool er zelfs een „dependance‟ bij: de Prismaschool voor asielzoekerskinderen op het terrein van het Provinciaal Ziekenhuis. Toen eind jaren ‟90 het AZC in Bloemendaal sloot, sloot ook de Prismaschool haar deuren. Op 1 januari 2005 nam de Bornwaterschool afscheid van de gemeente in haar rol als schoolbestuur. Sindsdien valt de school onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) – een samenwerkingsverband van negen openbare scholen in de regio.

Onder leiding van de vorige directeur, koos de school haar talig schoolprofiel en vierde haar 70-jarig jubileum.

De laatste jaren is de school ingrijpend gerenoveerd. Alle toiletgroepen zijn gemoderniseerd. De school is opnieuw geschilderd, gestoffeerd en van een nieuw brandveiligheidssysteem voorzien. Er is een nieuw solide hekwerk dat de mooie schooltuin omsluit. De kleuterlokalen en het oude toneellokaal – nu groep 8 – zijn aan de modernste eisen aangepast. Medio 2006 werden het schoolmeubilair en de laatste restjes oude vloerbedekking vervangen.

In schooljaar 2009-2010 is het gymnastieklokaal grondig gerenoveerd, zijn de kleinere lokalen op de 1e verdieping vergroot, en zijn er twee leslokalen op zolder verwezenlijkt. Kortom, de school heeft in haar toekomst geïnvesteerd.