Welkom in groep 3!

We zitten met 19 kinderen in deze groep. Op maandag, dinsdag en woensdagochtend geeft juf Rosalie les, op  donderdag en vrijdag juf Saskia. Dinsdagochtend krijgen we gymles van meester Michiel.

Het lokaal

Ons lokaal kun je vinden op de eerste verdieping. Het is gezellig ingericht met voor iedereen een vaste werkplek. Ook zijn er allemaal werkhoeken gemaakt, om bijvoorbeeld lees- en rekenspelletjes te doen, om rustig een leesboekje uit te zoeken of om aan de computer te werken. In ons lokaal kun je meteen zien wat we allemaal geleerd hebben. Er hangen wandplaten met woordjes en er is een letter- en een getallenbord. Bij de letters die we hebben geleerd hangen tekeningen, woordjes en voorwerpen wat we de de lettermuur noemen. Iedere leeskern heeft een thema. We mogen voor de kijktafel allemaal dingen van huis meenemen die met het thema te maken hebben. Hier vertellen we dan over.

De dagindeling

Iedere dag zijn we druk bezig met lezen, rekenen en schrijven. We gebruiken daar Veilig Leren Lezen (nieuwste versie), Pluspunt en Pennenstreken voor. Na de leesinstructie en verwerking mag er zelfstandig een nieuw werkje gekozen worden op het leesplanbord. Zo heeft de juf haar handen vrij om extra begeleiding te geven als dit nodig is.
Natuurlijk doen we ook nog andere dingen, zoals zingen, tekenen, knutselen, en drama.

ICT

We hebben een digibord voor de klas hangen. Dat is heel handig, want voor ieder vak is er een leerkrachtassistent op dit bord. Hiermee kunnen we heel goed oefenen met van alles en nog wat.
Voor lezen en taal is er ook een oefenprogramma op de computer. Dat is heel leuk om te doen en je leert er ook nog van! Ook gebruiken we het pakket van Ambrasoft om allerlei leerspelletjes te doen.
Daarnaast kijken we elke week naar een aflevering van Huisje Boompje Beestje en leren we van alles over de wereld en de natuur.
Voor de ouders is er op de website van Veilig Leren Lezen (kim-versie) veel informatie te vinden over de leesmethode die we gebruiken. Hier volgt de link: www.veiliglerenlezen.nl/ouders/

Projecten

Vanaf 3 t/m 13 oktober is de hele school druk bezig met de Kinderboekenweek. In 2015 is het thema “Voor altijd jong!”. In April is er weer een project. dat we weer met de hele school gaan volgen. De projecten worden altijd afgesloten met een inloop kijkavond. Dat is enorm gezellig.
Ieder nieuw hoofdstuk met taal brengt ook weer een nieuw thema, dat we verder uitdiepen.

Uitstapjes

We maken een cultureel uitstapje uit het “Kunstmenu”. Dit kan gaan over film, reclame, Van Gogh, kaligrafie, streetdance, poëzie en wordt later bekend gemaakt.
Ook gaan we naar de bibliotheek alwaar de bibliothecaresse ons alles zal uitleggen over hoe de bibliotheek is ingedeeld en hoe je het beste een boek kunt uitzoeken.

Rosalie Meulenkamp

Rosalie Meulenkamp

juf van groep 3
Saskia Bruijnes

Saskia Bruijnes

juf van groep 1/2 en 3