,

nieuws uit groep 3

Vrijdag 28 oktober gingen  we naar de bibliotheek, waar we vriendelijk werden ontvangen om naar het verhaal van Keepvogel te luisteren, die zijn vriend Tungsten in noodweer erop uitstuurt om brandhout te halen. Het liep gelukkig goed af. Daarna werden de kinderen wegwijs gemaakt in de bieb en mochten ze boeken zoeken en lezen. We hadden de pas mee, dus mochten ze allemaal ook nog een boek uitkiezen om mee te nemen naar school.

We zijn gestart met ‘Goed Gedaan’, een methode om goed burgerschap te ontwikkelen. In deze les is het uitgangspunt dat we allemaal verschillen van elkaar. Dat gaat van het uiterlijk tot waar je van houdt, welke voorkeuren je hebt voor diverse dingen en de keuzes die je maakt. Wat weet je nu precies van je klasgenoten, waar je iedere dag mee doorbrengt? Het is een ontdekkingstocht om elkaar (nog) beter te leren kennen en te waarderen op ieders eigenheid. Bovendien is het leuk om de raakvlakken te herkennen.

Met lezen zijn we inmiddels al weer begonnen met kern 4.  In deze kern leren de kinderen de d, oe, z, ij en h. Na  kern 3 is de herfstsignalering afgenomen om een goed beeld te krijgen welke vorderingen de kinderen hebben gemaakt na drie kernen. Dit houdt een letter- en woordtoets in en het lezen van een kleine tekst. We gebruiken deze gegevens ook voor de rapporten, waar we druk mee bezig zijn. Vrijdag aanstaande, 18 november, krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. In de week daarna zijn de rapportgesprekken waar u voor wordt uitgenodigd.

Het in- en uitstappen in de bus leert ons de optel en aftreksommetjes. Dit noemen we het busmodel. Af en toe rijdt de bus door de klas, waar hij stilstaat bij bushaltes om passagiers in of uit te laten stappen. De kinderen rekenen dan uit hoeveel mensen er in de bus zitten als deze weer vertrekt. Om goed te leren (hoofd) rekenen is het goed als kinderen dit in een concrete situatie zien of herkennen. Ook zijn we verkort gaan tellen, namelijk in stappen van twee en het splitsen van getallen krijgt  veel aandacht.

Maandag 14 november hebben we met de hele school geschaatst. Het middenstuk is nu ook overdekt, wat een goede verbetering is voor de jongsten. Zij konden nu ook ‘droog’ schaatsen. Het was een topmiddag, iedereen deed weer heel erg zijn best.

Sinterklaas is weer in het land, we kijken iedere dag naar het Sinterklaasjournaal van de vorige dag. Zo blijven we allemaal goed op de hoogte wat er allemaal gebeurt in het Pietenhuis.

De kerstviering ‘op de planken’ wordt dit jaar verzorgd door groep 3 en 7. Deze week zijn we gestart met het verhaal van het meisje met de zwavelstokjes te vertellen. We gaan het in een modern jasje gieten en alle kinderen krijgen een rol.

Kortom, drukke, spannende maar ook gezellige weken hebben we voor de boeg.

Groeten van Rosalie en Saskia

 

Herfst in groep 3

De afgelopen weken is niet alleen het weer veranderd van zomers naar herfstachtig, ook de klas ziet er weer anders uit. Na de kijkavond zijn veel werkjes mee naar huis gegaan en nu hebben we een herfst-vensterbank, mooie lampionnen aan de lijn en op de ronde tafel boeken met informatie over ons lichaam. Dat is namelijk het onderwerp van de verhalen die horen bij kern 3 van taal. Deze kern werd geïntroduceerd met een mooi verhaal over een keizer die overal pijntjes voelde!

Als wij een jarige in de klas hebben, dan hangen we natuurlijk slingers op; de feesteling krijgt een taart met kaarsjes op tafel en zoem de bij ( met persoonlijke foto) wordt op het bord gehangen. Rond de pauze wordt de jarige flink in het zonnetje gezet en mag op een kruk voor het digibord gaan staan met daarachter een reusachtige verjaardagstaart. We zingen uit volle borst en daarna mag de jarige beslissen of alle kinderen gaan “slapen” of wakker blijven. Daarna wordt de traktatie uitgedeeld. De jarige mag met nog 2 andere kinderen alle klassen rond gaan, zodat alle juffen en meesters hem of haar kunnen feliciteren. U kunt zich voorstellen dat je je dan wel heel erg jarig voelt!

Versie 2 img_2223

Een nieuwe start in groep 3

We zijn heel goed van start gegaan in onze nieuwe groep 3! Na deze eerste weken hebben de kinderen al heel veel nieuws geleerd. Natuurlijk staat taal en rekenen iedere dag op het programma en ook leren de kinderen al schrijfletters schrijven.

De volgende woorden hebben we geleerd: ik – kim – sim – kip – aap – raak – rem – vis. Daarbij krijgen de volgende letters speciale aandacht: i – p – aa – r – e – v. De kinderen kunnen met deze letters al heel veel andere woorden maken en zijn daar reuze trots op!

Met rekenen verkennen we de getallen tot en met 12, door middel van dobbelstenen, knikkers, onze vingers en de getallenlijn.

In de klas werken we nu rond het thema “beestenboel”. We hebben een thematafel met daarop boeken, knuffels, tijdschriften en spullen over en van dieren. We hebben een kippenren geknutseld en Zoem de Bij is natuurlijk ook van de partij!

De komende weken voor de herfstvakantie staan in het teken van de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema “Opa’s en Oma’s: Voor altijd Jong!!!”. Maandag 3 oktober a.s. zullen we deze weken verrassend openen om half 9 op het schoolplein. Komen jullie allemaal kijken en luisteren?